Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, gdyż jest to jeden z wymogów formalnych funkcjonowania firmy.

Księgowość obejmuje między innymi ewidencję czasu pracy, dotrzymywanie zobowiązań podatkowych oraz kadrowo-płacowych i wielu innych, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, jaką jest biuro rachunkowe, oferujące profesjonalne usługi prowadzenia pełnej księgowości lub zatrudnienie własnego księgowego. 

Które firmy transportowe muszą prowadzić pełną księgowość?

Małe i średnie firmy transportowe mają możliwość wyboru między księgowością uproszczoną a pełną. Natomiast duże przedsiębiorstwa i korporacje są zobowiązane na mocy prawa do prowadzenia pełnej księgowości. Wybór formy jej prowadzenia w firmie transportowej zależy od przygotowania samego przedsiębiorcy, a także wymogów prawnych.

Właściciel może zdecydować się na samodzielne prowadzenie księgowości lub zatrudnienie w firmie księgowego, bądź skorzystanie w ramach outsourcingu z usług biura rachunkowego. Każda z form ma swoje wady i zalety. Samodzielne prowadzenie tego typu czynności zawsze wiąże się z ogromnym nakładem czasu i pracy przedsiębiorcy, który może on poświęcić na rozwój własnej firmy, pozyskiwanie nowych klientów.

Korzystniejszym rozwiązaniem nie tylko dla małych, ale i dużych firm jest zlecenie tej usługi profesjonalistom z większym doświadczeniem w ramach outsourcingu, oferowanego nie tylko przez biura rachunkowe, ale także przez indywidualnych księgowych, którzy prowadząc własną działalność gospodarczą, obsługują firmy.

W tym przypadku przedsiębiorca nie musi tworzyć nowego stanowiska pracy, uzyskując jednocześnie pewność spełnienia wszystkich wymogów formalnych związanych z prowadzeniem dokumentacji. Księgowość dla transportu nie jest prosta, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Na czym polega specyfika księgowości w firmach transportowych?

Poziom skomplikowania księgowości firmy transportowej i logistycznej wynika z jej specyfiki. Poza obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, obsługą kadrowo-płacową oraz nadzorem nad dokumentami, szczególnym zadaniem dla profesjonalnego księgowego zatrudnionego w firmie transportowej będzie kontrolowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, specyficznej dla tej branży. Czynności podejmowane w zakresie obsługi księgowej w transporcie obejmują między innymi:

    • Obsługę podatkową.
    • Obsługę w zakresie kadr i płac.
    • Pełną ewidencję czasu pracy kierowców, prowadzoną na podstawie kart pracy kierowców, tachografów i wykresówek, która jest niezbędna nie tylko na potrzeby dokumentacji wymaganej w tego rodzaju firmie, ale również dla lepszego zarządzania przedsiębiorstwem transportowym lub logistycznym.
  • Rozliczenia z klientami, kontrahentami i pracownikami.
  • Przygotowanie raportów kosztowych i w ogóle obsługi kosztów.
  • Dodatkowe obowiązki księgowego w zakresie ubiegania się o unijne dotacje, obsługa komunikacji urzędowej, zwroty podatkowe, reprezentowanie przedsiębiorstwa w komunikacji z Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Transportu Drogowego. .

Na czym polega pełna księgowość w firmie transportowej?

Księgowość pełna charakteryzuje się dużą szczegółowością i precyzją. Jest skomplikowana zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wcześniej nie mieli okazji prowadzenia czynności księgowych lub związanych z rachunkowością. Należy ona do najbardziej zaawansowanej wersji prowadzenia ksiąg handlowych, polegającej na zaksięgowaniu wszystkich operacji dokonywanych przez firmę oraz przechowywaniu wszystkich dokumentów zarówno kupna, jak i sprzedaży, odnotowaniu wszystkich transakcji, przelewów wychodzących i wchodzących.

Zwykle właściciele firm pełną księgowość zlecają profesjonalistom takim jak: pracownicy biura rachunkowego lub księgowi, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu tego typu usług. Księgowość pełną mają zgodnie z prawem prowadzić te firmy, których przychód netto za rok obrotowy wyniósł 2 miliony euro. 

pełna ksiegowość

Jakie są zalety pełnej księgowości?

Zaletą prowadzenia pełnej księgowości jest możliwość szybkiego sprawdzenia kondycji finansowej firmy, dlatego łatwiej jest przedsiębiorcy podejmować wszelkie decyzje finansowe, planować inwestycje i oszacować zyski. Pozwala ona ewidencjonować majątek firmy oraz źródła jej finansowania, co jest niezwykle ważne w przypadku kontroli organów podatkowych.

Prowadzenie pełnej księgowości jest domeną specjalistów, którzy zobowiązani są także do śledzenia na bieżąco przepisów. Dzięki niej można ocenić, czy majątek firmy jest dobrze zarządzany, a prowadzenie kart wynagrodzenia pracowników pozwala racjonalizować koszty ich zatrudnienia. 

Pełna księgowość umożliwia efektywniejsze zarządzanie firmą.

Jakie są minusy prowadzenia pełnej księgowości?

Minusem prowadzenia pełnej księgowości są jej koszty. Wysoki poziom skomplikowania tego rodzaju księgowości dla transportu łączy się z większymi nakładami pracy, jak również zatrudnieniem profesjonalistów, wykonujących wszystkie czynności w zakresie pełnej księgowości. Skorzystanie z ich usług jest koniecznością dla zapewnienia przedsiębiorstwu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.