Prowadzenie własnej firmy transportowej wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymagań i stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto każda firma działająca w tej branży może być również poddana kontroli ze strony organów posiadających do tego odpowiednie uprawnienia. 

Jedną z instytucji, która może kontrolować zarówno kierowców, jak i firmy transportowe jest Inspekcja Transportu Drogowego. Prowadząc firmę transportową lub pracując jako kierowca zawodowy, warto wiedzieć, czym jest Inspekcja Transportu Drogowego, na czym polega realizowana przez nią kontrola, jak często taka kontrola ma miejsce, jak się do niej przygotować, ile może ona trwać oraz jakie są najczęstsze błędy po stronie przedsiębiorców, u których przeprowadzana jest kontrola ITD?

Na czym polega kontrola ITD?

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja kontrolna, której zadaniem jest kontrolowanie i zapewnienie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących przewozu drogowego, zasad ruchu drogowego, pracy kierowców zawodowych, zasad sprawiedliwej konkurencji itd. Organ ten działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Kontrole prowadzone przez ITD mogą mieć różną formę, w zależności od tego, kogo dotyczą. W przypadku kontrolowania kierowców na drodze ogranicza się to zazwyczaj do sprawdzenia wszelkich niezbędnych pozwoleń na przewóz towarów, zapisów z tachografu, uprawnień kierowcy, masy pojazdu, stanu technicznego pojazdu, dokumentacji przewozowej i wszelkich innych ważnych kwestii. Inspektorzy ITD mogą również wystawiać mandaty w sytuacji, gdy odkryją jakieś przewinienia i niezgodności.

Kontrola ITD w firmie transportowej wygląda natomiast zupełnie inaczej i dotyczy innych kwestii. W tej sytuacji przedsiębiorca informowany jest o planowanej kontroli, która może rozpocząć się, nie wcześniej niż 7 dni licząc od doręczenia zawiadomienia i nie później niż 30 dni od tego momentu. Taka kontrola polega zazwyczaj na sprawdzeniu takich dokumentów jak m.in.:

 • zezwolenia i licencje na realizowanie transportu drogowego i prowadzenie firmy transportowej,
 • dokumenty potwierdzające kompetencje zawodowe przedsiębiorcy oraz wszelkich zatrudnionych przez niego pracowników,
 • wykresówki i dane cyfrowe z tachografów i kart kierowcy,
 • ewidencja czasu pracy kierowców i lista ich obecności,
 • akta pracownicze z opisem stanowisk i datami zatrudnienia,
 • umowy zawarte między firmą a pracownikami,
 • uprawnienia kierowców,
 • dokumentacja techniczna floty pojazdów użytkowanych w firmie, ubezpieczenia, dowody rejestracyjne itd. 
 • książka kontroli

Jak często wykonuje się kontrolę ITD?

Kontrola ITD nie ma jednoznacznie określonej częstotliwości, z jaką należy ją przeprowadzać. Zazwyczaj jest tak, że realizuje się ją w wyniku takich sytuacji, jak:

 • rutynowe kontrole,
 • wykrycie różnego rodzaju nieścisłości i przewinień podczas kontroli kierowców na drodze,
 • zgłoszenie ze strony innego organu np. Urzędu Skarbowego czy też Państwowej Inspekcji Pracy,
 • donos złożony przez np. inną firmę, byłych pracowników, klientów danej firmy itd.

Może się więc zdarzyć tak, że jedna firma będzie kontrolowana dużo częściej od innej, co często ma jakiś jednoznaczny powód.  

Jak przygotować się do kontroli ITD?

Kontrola ITD w firmie poprzedzona jest zawsze odpowiednim zawiadomieniem o jej terminie oraz o tym, jakiego okresu i dokumentów będzie dotyczyć. Dzięki temu przedsiębiorca może się odpowiednio wcześnie przygotować do kontroli, aby uniknąć różnego rodzaju komplikacji i znacząco przyspieszyć cały proces.

transport 

Warto pamiętać, że braki w dokumentach mogą wiązać się z nałożeniem grzywny przez inspektora, dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie się do takiej kontroli. ITD wymaga również obecności na miejscu właściciela danej firmy lub też osoby wyznaczonej przez przedsiębiorcę do reprezentowania go podczas tego procesu, o czym często wiele osób zapomina, popełniając ten błąd. Cennym wsparciem może być także skorzystanie z usług firm oferujących pomoc w ITD dla przedsiębiorstw transportowych

Ile trwa kontrola ITD?

Kontrola ITD to dość skomplikowany proces, który może trwać naprawdę bardzo długo w zależności od danego przypadku. Zazwyczaj czas trwania tego typu kontroli mieści się w granicach od 12 do nawet 48 dni roboczych. Z pewnością odpowiednie przygotowanie firmy do tego procesu, zapewnienie inspektorowi łatwego dostępu do wszystkich niezbędnych dokumentów i stała współpraca podczas kontroli przyspieszy ten proces.